2020

Print Friendly, PDF & Email

Rejestr Umów 2020

L.p. Data Nr umowy Oferent Zakres Forma
1 19.02.2020 Powiat Sieradz /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Centrum Dla Rodziny W Powiecie Sieradzkim Umowa
2 15.07.2020 Nr 6/X/DPS/2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienie
3 26.10.2020 Nr/a/18/2020 Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki Program Asystent rodziny na rok 2020 Umowa

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Visits: 10

Scroll to Top
Skip to content