2021

Print Friendly, PDF & Email

Rejestr Umów 2021

L.p. Data Nr umowy Oferent Zakres Forma
1 20.05.2021 14/2021 Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki Program “Opieka 75+” Umowa
2 31.05.2021 31/2021/AOON Wojewoda Łódzki Asysten osobisty osoby niepełnosprawnej Umowa
3 19.08.2021 Nr 8/X/BRT/2021 Minister Rodziny i Polityki Społecznej Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienie
4 22.11.2021 POS/000003/05/D PFRON Przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Umowa

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana:

Visits: 8

Scroll to Top
Skip to content