„Korpus Wsparcia Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach realizuje program
„Korpus Wsparcia Seniora”
w terminie 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.
Otrzymane środki na realizację programu to 101 tysięcy zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jednocześnie program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Visits: 7

Scroll to Top
Skip to content