Ankieta społeczna dla mieszkańców gminy Błaszki

Ankieta społeczna

Firma SBC Szkolenia Badania Consulting z Krakowa na zlecenie Gminy Błaszki realizuje badania społeczne, na rzecz stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Błaszki. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Link do ankiety: https://blaszki-mieszkancy.webankieta.pl/

Views: 11

„Korpus Wsparcia Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach realizuje program
„Korpus Wsparcia Seniora”
w terminie 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.
Otrzymane środki na realizację programu to 101 tysięcy zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jednocześnie program jest również odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Views: 10

Scroll to Top
Skip to content