Święty Mikołaj odwiedził naszych seniorów

Święty Mikołaj odwiedził naszych seniorów

Fundacja Biedronki sfinansowała produkty potrzebne do przygotowania świątecznych prezentów dla naszych podopiecznych. Dzięki udziałowi w programie „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” Święty Mikołaj odwiedził w tym roku100 osób starszych, które pod choinką znalazły słodycze i kosmetyki.

Program „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” edycja 2023 skierowany jest do placówek sprawujących opiekę nad seniorami. W tym roku zakwalifikowano do niego 387 organizacji, w tym nasza! Otrzymaliśmy produkty, z których samodzielnie mogliśmy przygotować świąteczne prezenty dla osób starszych. W skład paczek weszły: śliwki w czekoladzie, ptasie mleczko, miód, żel pod prysznic, herbata, kawa i ciastka. W całym kraju paczki dostało 32 427 seniorów. W programie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach wziął udział po raz pierwszy. Seniorzy byli bardzo wdzięczni za okazane serce, paczki wywoływały uśmiech an buzi Seniorów.

Fundacja Biedronki działa na rzecz seniorów i chce zwracać uwagę na problem samotności w tej grupie wiekowej. Wiemy, że wiele osób wstydzi się przyznać, że podczas świąt czuje się opuszczona, dlatego mamy nadzieję, że dzięki symbolicznym podarkom poczują, że są ludzie dla których ich los nie jest obojętny – tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Wartość tegorocznej edycji programu „Radosne Święta z Fundacją Biedronki” wynosi ponad 1,3 miliona złotych.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil” realizowany wspólnie z 750 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła 160 mln złotych (status na grudzień 2023).

Visits: 8

W grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udział w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej o których mowa w art. 7
ww. ustawy m. in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Za kwalifikowanie mieszkańców z terenu Gminy Błaszki do udziału w Programie odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach poprzez wydawanie od miesiąca listopada 2023r. skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia
o dochodzie osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Zgodnie ze wstępnie przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informacjami Podprogram 2023 powinien rozpocząć się w grudniu 2023 roku i zakończyć w październiku 2024 roku.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Błaszkach tel. 43 829 34 69, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Visits: 30

Informacja

UWAGA !!!!

W dniu 10.11.2023 r. tj. piątek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się

pod numerem telefonu 511 212 093

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Visits: 27

Scroll to Top
Skip to content